موقعیت
سال ساخت
سایز گاراژ
متراژ زمین
امکانات
قیمت
موقعیت
سال ساخت
سایز گاراژ
متراژ زمین
امکانات
قیمت

آخرین املاک

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با منظره دریا ، رویان

800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 1 حمام 260 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 1 حمام 260 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با نمای دریا و جنگل ، رویان

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با منظره جنگل و دریا ، رویان

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با منظره جنگل و دریا ، رویان

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 240 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 240 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با نگهبانی شبانه روزی ، رویان

670,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

670,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با منظره جنگل ، رویان

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 205 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 205 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با نمای بینظیر ، رویان

710,000,000 تومان
4 اتاق خواب 1 حمام 225 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

710,000,000 تومان
4 اتاق خواب 1 حمام 225 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با منظره جنگل ، رویان

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

1 سال
1 سال

ویلا با ساحل اختصاصی ، رویان

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 500 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 500 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

1 سال
1 سال

ویلای شهرکی لوکس ، رویان

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 350 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 350 متر مربع

خانم رخشنده املاک فراسو شمال

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس 4 خواب ، نور

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 230 متر مربع

خانم رخشنده املاک فراسو شمال

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 230 متر مربع

خانم رخشنده املاک فراسو شمال

1 سال
1 سال

شهرک 5 واحدی با آلاچیق خصوصی ، سرخرود

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 215 متر مربع

خانم رخشنده املاک فراسو شمال

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 215 متر مربع
فروش
مرتب سازی توسط

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با منظره دریا ، رویان

800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 1 حمام 260 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 1 حمام 260 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با نمای دریا و جنگل ، رویان

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با منظره جنگل و دریا ، رویان

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با منظره جنگل و دریا ، رویان

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 240 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

1,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 240 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با نگهبانی شبانه روزی ، رویان

670,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

670,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با منظره جنگل ، رویان

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 205 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 205 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

12 ماه
12 ماه

ویلا با نمای بینظیر ، رویان

710,000,000 تومان
4 اتاق خواب 1 حمام 225 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

710,000,000 تومان
4 اتاق خواب 1 حمام 225 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با منظره جنگل ، رویان

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

1 سال
1 سال

ویلا با ساحل اختصاصی ، رویان

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 500 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 500 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

1 سال
1 سال

ویلای شهرکی لوکس ، رویان

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 350 متر مربع

آقای اکبری املاک ایران زمین

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 350 متر مربع

خانم رخشنده املاک فراسو شمال

1 سال
1 سال

کد 0355

تماس بگیرید
16900 متر مربع

خانم رخشنده املاک فراسو شمال

تماس بگیرید
16900 متر مربع

خانم رخشنده املاک فراسو شمال

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس 4 خواب ، نور

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 230 متر مربع

خانم رخشنده املاک فراسو شمال

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 230 متر مربع
۱ ۲

املاک فروخته شده

خانم رخشنده املاک فراسو شمال

1 سال
1 سال

ویلا 3 خواب ، نور

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع

خانم رخشنده املاک فراسو شمال

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

1 سال
1 سال

شهرک رویال رز ، کاردار

تماس بگیرید
2 اتاق خواب 2 حمام 10000 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
2 اتاق خواب 2 حمام 10000 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

2 سال
2 سال

ویلا بام ورسک

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 5 حمام 1200 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 5 حمام 1200 متر مربع