آقای یارپرور

درباره نماینده

میثم یارپرور هستم ، با بیش از 10 سال سابقه کاری در این حوزه کنار شما هستم تا بهترین مجموعه را با توجه به خواسته های شما برای شما انتخاب کنیم.

یک نظر برای آقای یارپرور

Avatar
رتبه بندی:
مرور محتوا:
ورود برای ترک یک نظر

19 املاک توسط آقای یارپرور

فیلتر
مرتب سازی توسط

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

ویلا با منظره دریا ، رویان

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 260 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 260 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

ویلا با نمای دریا و جنگل ، رویان

تماس بگیرید
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
2 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

ویلا با منظره جنگل و دریا ، رویان

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

ویلا با منظره جنگل و دریا ، رویان

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 240 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 240 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

ویلا با نگهبانی شبانه روزی ، رویان

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

ویلا با منظره جنگل ، رویان

تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 205 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 205 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

ویلا با نمای بینظیر ، رویان

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 225 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 225 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

ویلا شهرکی با منظره جنگل ، رویان

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

ویلا دوبلکس 4 خواب ، نور

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 230 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
4 اتاق خواب 1 حمام 230 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

کد 0352

تماس بگیرید
500 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
500 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

کد 0351

تماس بگیرید
310 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
310 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

5 سال
5 سال

ویلا 3 خواب ، نور

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع

آقای یارپرور املاک پاسارگاد

تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 160 متر مربع
۱ ۲