کاربری تجاری – مسکونی دارای سند تک برگ

جزئیات ملک:

شناسه ملک: villa360 - 04440
نوع ملک: زمین
وضعیت ملک: فروش
اندازه منطقه: 310 متر مربع

نمایش های ملک:

نظر برای کد 0351

Avatar
امتیاز کلی:
Quality of Property
Location of Property
Neighborhood
Features
Floor Plans
مرور محتوا:
ورود برای ترک یک نظر