این زمین دارای 4 سند در متراژهای 1200 ، 3000 ، 12100 ، 600 می باشد.

جزئیات ملک:

شناسه ملک: villa360 - 04491
نوع ملک: زمین
وضعیت ملک: فروش
اندازه منطقه: 16900 متر مربع

نمایش های ملک:

نظر برای کد 0355

Avatar
امتیاز کلی:
Quality of Property
Location of Property
Neighborhood
Features
Floor Plans
مرور محتوا:
ورود برای ترک یک نظر